Menu
Mateřská škola Dobřínsko, okres Znojmo, příspěvková organizace
Mateřská školaDOBŘÍNSKO

Fíha–Dýhy

13.06.2016 18:51

Celorepublikový projekt FÍHA–DÝHA vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí a studentů nejen v rámci vyučování a zájmových kroužků, ale i v praktickém životě.
Dřevo totiž bývá často až nesmyslně nahrazováno plastovými či jinak umělými materiály…

Hlavní náplň projektu:

Na vzorcích dýh chceme ukázat rozmanitost dřeva, jeho vlastností a využití napříč všemi obory.

  • Děti / pracující s dýhou získají nejen znalosti o dané dřevině, ale vyzkouší si i manuální práci s dýhou. Zdokonalí přitom svou zručnost a podpoří rozvoj fantazie.
  • Děti si mohou vytvořit vlastní originální výrobek nebo dárek pro své nejbližší z hodnotného materiálu.
  • Podpořit kvalitní přírodní materiály, v tomto případě dýhu, jako surovinu pro předměty denní potřeby a interiérové prvky.

Pro koho je projekt určen?

  • FÍHA–DÝHA cílí na věkovou kategorii dětí a mládeže v rozmezí od 3 do 18 let.

Jak dýhu využít?

  • Dýhovaný materiál lze využít v rámci školní projektové výuky průřezově všemi předměty.
  • Výtvarné a rukodělné obory: Pásky dýh umožňují výrobu rozmanitých obrázků a předmětů v různých úrovních dle věku dětí
  • Přírodopisné a biologické předměty:Dýha názorně prezentuje dřevo daného stromu.