Menu
Mateřská škola Dobřínsko, okres Znojmo, příspěvková organizace
Mateřská školaDOBŘÍNSKO

Ptačí tajemství

Projekt zaměřený na environmentální a polytechnickou výchovu pro děti v mateřských školách.

Tento projekt vznikl z potřeby mateřské školy Dobřínsko rozvíjet již započaté aktivity v oblasti environmentální výchovy. Startovacím impulsem bylo zapojení MŠ Dobřínsko do projektu ČSO zaměřeného na pozorování ptáků  Jaro ožívá. Úspěch  projektu, který velmi  pozitivně ovlivnil zájem dětí o ochranu ptáků  a prohloubil znalosti dětí nejen  v oblasti ornitologie, si vyžádal další pokračování i v letošním roce a jeho další rozšíření.

Nabídlo se řešení v rámci skupiny MAP – Moravský Krumlov v oblasti předškolního a polytechnického vzdělávání, kdy se na společné realizaci dohodly Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, Mateřská škola Dobřínsko a Mateřská škola Jamolice.

Cíl projektu: Prohlubování poznání dětí a jejich vztahu k přírodě.

Aktivity a činnosti zaměřené na environmentální výchovu

Děti z mateřských škol zapojených do projektu, budou podnikat výpravy do blízkého i dalekého okolí mateřské školy a budou pozorovat ptáky. Budou zjišťovat jejich životní podmínky, jaké druhy se v oblasti vyskytují v různých ročních obdobích a jak je důležitá ochrana ptáků Moravsko-krumlovského regionu. Smyslem je budovat vztah ke svému okolí, domovu.

Podporou ze strany ČSO bude metodický materiál pro výrobu budek a krmítek Dále budou využity materiály ČSO uveřejněné na webových stránkách společnosti a materiály z projektu Jaro ožívá.

Jak a co budeme dělat?

JARO 2017

Výroba budek – Rorýsi – s pomocí SOŠ Moravský Krumlov
Pozorování – přílet – projekt ČSO – Jaro ožívá

Vlastní aktivity mateřských škol v rámci vzdělávání dětí

 • vlastní hnízdečko karty, které děti vytvoří dle svých věkových znalostí a dovedností
 • pozorovací karty a mapy blízkého okolí
 • klíče a encyklopedie

Vítání ptačího zpěvu

Výroba budek na zavěšení na strom – s pomocí SOŠ Moravský Krumlov

Léto 2017

Hnízdění ptáků v okolí
Výprava do záchranné stanice
Pozorování – lokalita Vysočina, Jižní Morava

Podzim 2017

Výroba berliček pro dravé ptáky
Výroba ptačích napajedel

Zima 2017

Výroba tukových krmítek
Výroba krmítek na zavěšení na strom, nebo stojku – s pomocí SOŠ Moravský Krumlov
Výroba krmítek na zavěšení na strom

Co budeme u dětí podporovat:

 • potřebu kontaktu s přírodou – zájem vyhledávat kontakt s přírodou a trávit v ní volný čas
 • rozvíjet citlivost k přírodě
 • všímavost vůči dění v přírodě
 • schopnost vyjádřit vlastní prožitek přírody slovní, dramatické, výtvarné, apod. vyjádření osobního zážitku z přímého kontaktu s přírodou

JAK TO BUDE SOUVISET RVP

Dítě a psychika

 • rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci.
 • vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)

Dítě a ten druhý

 • spolupracovat s ostatními

Dítě a společnost

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

Dítě a svět

 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka,
 • uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí.

Aktivity a činnosti zaměřené na polytechnickou výchovu:

Materiál i pedagogickou podporu umožní pan ředitel Střední odborné školy v Moravském Krumlově pan Ing. Jiří Psota se svým týmem v prostorách truhlářských dílen.

Žáci technických oborů SŠDOS Moravský Krumlov budou zapojeni do projektu tím způsobem, že budou dětem pomáhat s vlastní výrobou krmítek a budek. V rámci projektu budou tedy rozvíjeny i jejich klíčové kompetence. Ty budou následně využívány v práci i osobním životě, pomáhají k jejich lepšímu uplatnění a jsou významné pro jejich celoživotní vzdělávání. V rámci projektu se budou nejvíce rozvíjet komunikativní kompetence, žáci se musí vyjadřovat přiměřeně pro práci s malými dětmi, vhodně se prezentovat a vysvětlovat odborné pojmy.

Dále budou rozvíjeny kompetence personální a sociální, žáci budou využívat své zkušenosti k učení malých dětí, pracovat v týmu, mají zodpovědnost za splnění zadaného úkolu.

Děti z mateřských škol budou za podpory starších kamarádů – studentů střední školy a jejich pedagogů ze SŠO, vyrábět:

 • krmítka pro přezimující ptáky
 • rorýsí budky
 • budky pro brhlíky a sýkorky
 • berličky pro dravce

Podpora ze strany města Moravský Krumlov a obce Dobřínsko

Pro úspěšnou realizaci projektu je velmi důležitá finanční podpora města Moravský Krumlov, která umožní cestování dětí:

 • do truhlářských dílen v Polánce
 • záchranné stanice dravců
 • výpravu do ekologického centra u Velkého Meziříčí na akci Vítání ptačího zpěvu
 • expedici s “opravdovým ornitologem do oblasti CHKO Pálava”

A také podpora starosty obce Dobřínsko Josefa Targoše při umísťování budek, napajedel a berliček v lokalitách náležící obci.