Menu
Mateřská škola Dobřínsko, okres Znojmo, příspěvková organizace
Mateřská školaDOBŘÍNSKO

Šablony 2


Název školy příjemce: Mateřská škola Dobřínsko, okres Znojmo, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015926
Název projektu: MŠ Dobřínsko 63

Projekt MŠ DOBŘÍNSKO 63 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního
asistenta, DVPP, polytechnické vzdělávání.

Dále sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a projektový den ve škole a mimo školu.

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti matematické pregramotnosti a inkluze.

Publicita plakát ŠABLONY 2

Publicita_plakát ŠABLONY 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 72,48 kB