Menu
Mateřská škola Dobřínsko, okres Znojmo, příspěvková organizace
Mateřská školaDOBŘÍNSKO

Individuální vzdělávání


Individuální vzdělávání dítěte, se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy.

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální (podle §47 a 48a Školského zákona).

Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky (podle § 38a Školského zákona.

Pokud zákonný zástupce zvolí jeden z těchto jiných způsobů vzdělávání, oznámí to v den zápisu ředitelce školy.

Individuální vzdělávání (§ 34b školského zákona) v Mateřské škole Dobřínsko

Ředitel školy stanovuje tyto okruhy vzdělávání:

  • Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (školní web a webové stránky MŠMT).
  • Vzdělávací nabídka (dle RVP PV+ ŠVP)

Vzdělávání  probíhá:

  1. Vstupní diagnostikou a konzultací v září školního roku, informacemi o vhodném způsobu vytváření portfolia dítěte.
  2. Konzultační hodiny s  zákonnými zástupci – 1 týden v listopadu – prověřování pokroku dítěte, kontrola a konzultace portfolia.
  3. Ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí.
    Po konzultaci se zákonným zástupcem zároveň stanoví i náhradní termín v lednu daného školního roku.

Škola zvolí způsob ověření formou hry, manipulace s pomůckami, vyplněním pracovního listu apod.

Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitel mateřské školy (v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona) individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona.

Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato (§ 34b odst. 5 školského zákona).

Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů

Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 449,87 kB