Menu
Mateřská škola Dobřínsko, okres Znojmo, příspěvková organizace
Mateřská školaDOBŘÍNSKO

Co má umět dítě ve věku 3–6 let

Co by mělo umět tříleté dítě

Pohybové schopnosti a jemná motorika

Tříleté dítě s jistotou chodí a běhá i po nerovném terénu. Oproti předchozímu batolecímu období už tříletý předškolák lépe koordinuje svoje pohyby. Vydrží stát na jedné noze a skákat snožmo. Na konci třetího roku je dítě schopné začít se učit jezdit na kole.

Zlepšuje se jeho zručnost. Zvládne přelít tekutinu z nádoby do nádoby nebo navléci korálky na šňůru.

Kolem třetího roku je dítě schopné modelovat z plastelíny, kreslit vodovými barvami i pastelkami. Umí nakreslit čáru a někdy zvládne i kruh. Dokáže už nakreslit obrázek podle vlastní fantazie, zobrazit nějaký svůj zážitek (třeba výlet s rodiči), jednoduchou formou nakreslí dopravní prostředky jako např. auto nebo loď. Ačkoliv pro dospělého nejsou obrázky tříletých dětí ještě příliš čitelné, v tomto věku již dítě ví, co nakreslilo, a je schopné o tom nad svým obrázkem vyprávět.

Dovednosti

Ve třech letech se dítě dokáže najíst samo vidličkou, napije se z hrníčku. Mělo by umět používat toaletu a i v noci být bez plen (i když nehoda se v tomto věku ještě může stát, obzvlášť je-li dítě příliš soustředěné na hru nebo například když je nemocné). Dokáže se samo obléknout a svléknout. Má rádo společnost ostatních dětí, zapojuje se do hry. Občas už dokáže kamarádovi i půjčit hračku.

Vývoj řeči a myšlení

Výslovnost tříletého dítěte má ještě hodně mezer (zaměňuje hlásky nebo vyslovuje nepřesně, odborně se tomu říká patlavost). Stavba jeho věty je jednoduchá. Zná svoje jméno a ví, jak se jmenují rodiče. Ví, zda je chlapeček nebo holčička. Pozná základní barvy. Začíná řešit problémy a vyvíjí se u něj symbolické myšlení (myšlení podle představ).

Na konci tohoto období začíná typická fáze charakterizovaná otázkou „proč?“.


Co by mělo umět čtyřleté dítě 

Pohybové schopnosti a jemná motorika

Čtyřleté dítě už umí dobře běhat (i se schodů), skáče, leze po žebříku, seskočí se schůdku a umí házet a chytat míč. Dokáže chodit po špičkách. Uchopí štětec, stříhá nůžkami, zapne a rozepne knoflík. S pomocí rodičů je schopné zavázat si tkaničku.

Kresba se rozvíjí. Dítě se učí znázorňovat lidskou postavu. V tomto věku kreslí takzvaného hlavonožce – namaluje hlavu s očima a pusou a přidá k ní končetiny. Tělo vynechá. Záměr se většinou nekryje s výsledkem: dítě prohlásí, že namaluje želvu, a když je hotovo, řekne, že je z toho slon. 

Dovednosti 

Kolem čtvrtého ruku se dítě učí správně používat při jídle příbor. Na toaletu již chodí většinou s jistotou a nepotřebuje při jejím použití pomoc rodičů. Samo si umývá ruce. Používá kapesník a umí uklidit hračky na svoje místo (to, že to umí, však neznamená, že to také automaticky dělá).

Vývoj řeči a myšlení

Mezi čtvrtým a pátým rokem je řeč dítěte již gramaticky správná a řečový projev obsahuje všechny slovní druhy. Ovládá již zhruba 1500–2000 slov a při řeči stále více používá přídavná jména a slovesa. Výslovnost se stále lepší, i když některé hlásky mu ještě mohou činit značné obtíže. Tvoří dlouhé věty a neustále klade otázky. Čtyřleté dítě poměrně přesně poznává barvy. Stále častěji také používá dominantní ruku, zejména u kreslení a malování. Umí rozlišit základní tvary – kruh, čtverec a trojúhelník. Pozná rozdíly ve tvaru a velikosti předmětů (delší/kratší, větší/menší).


Co by mělo umět pětileté dítě

Pohybové schopnosti a jemná motorika

Pětileté dítě vstane z lehu na zádech, aniž by se opřelo o ruce. Umí vyhodit míč do výšky, pohybuje se podle hudby. Dokáže stát na jedné noze (udělat „holubičku“) a vydržet v této pozici několik sekund.

Navlékne nit do jehly, stříhá nůžkami podle linie. Postupně se učí správnému úchopu tužky. Umí nakreslit čtverec. 

Technika malby se stále zlepšuje. Umí nakreslit postavu i s jejími charakteristickými rysy (maminka má dlouhé vlasy a sukni, tatínek vousy). Lidská postava  má i trup a na obličeji přibude nos. Délka a tvar končetin zůstává spíše nahodilá. 

Dovednosti

V tomto věku již dítě zná své celé jméno a věk a ví, kde bydlí.
Umí vyjmenovat všechny členy rodiny.
Zná jména kamarádů a učitelek v mateřské škole.
Jí příborem, samo se umyje i učeše.

Vývoj řeči a myšlení

Slovní zásoba se stále rozšiřuje a zdokonaluje se také vyjadřování a výslovnost. Dítě se již vyjadřuje víceméně gramaticky správně.

V tomto období se rozvíjí poznávací procesy, tedy vnímání, představy, pozornost, obrazotvornost, myšlení a paměť.

Rozvíjí se také jednoduché myšlenkové procesy jako porovnávání, třídění, určování vztahů mezi předměty. Děti chápou jednoduché matematické představy a zlepšuje se jejich orientace v prostoru. 

Pětileté dítě správně popíše děj na obrázku, dokáže samo vyprávět kratší příběh.


Na předškolního věku můžeme zaznamenat dvě začínající tendence 

Dítě stále více vyrůstá z rodiny směrem do světa mimo domov a také se rozšiřuje jeho časová perspektiva:

  • rozumí výrazům „až večer“, „musíš počkat“ nebo „zítra“.

O slovo se hlásí specificky lidská potřeba práce – dítě v tomto věku je malý pomocníček:

  • rádo se účastní drobných domácích prací a je schopno vykonat i jednoduchý uložený úkol.