Menu
Mateřská škola Dobřínsko, okres Znojmo, příspěvková organizace
Mateřská školaDOBŘÍNSKO

Předškoláčci

Příprava předškoláků

Metody a formy práce s dětmi přizpůsobeny jejich potřebám. Zařazeno je prožitkové učení, situační učení, kooperativní činnosti.

Zaměřujeme se na:

  • Rozvoj sociálních dovedností
  • Emocionální zralost – nebát se říkat svůj názor, přiznat si chybu a dokázat napravit chybu, radovat se z úspěchu
  • Vytváření pracovních návyků
  • Rozvíjení hrubé a jemné motoriky
  • Schopnosti souvislého vyjadřování

Rozvoj zrakového vnímání, analýzy, syntézy a paměti – např. najít co do skupiny nepatří dle barev, velikosti, vyhledávání stejných obrazců, odlišování rozdílného obrazce z řady stejných, skládání tvaru dle předlohy, určování barev a odstínů, apod...

Rozvoj sluchového vnímání, rozvoj fonematického sluchu a paměti – např. kterou hláskou začíná a končí slovo, slovní fotbal, vymýšlení slov na hlásky, rozlišování slov bez vizuálního podnětu – znělé a neznělé hlásky – sykavky(zem-sem, noc-nos, vozy-vosy), rozlišování slov s vizuální podnětem – změna délky (lyže-líže, páni-paní), rozlišování slova bez vizuálního podnětu – změna délky (dráha-drahá, žila-žíla), rozlišování slova s vizuální podnětem – změna měkkčení (nemá-němá, hrozny-hrozní), opakovaní více slov, zopakování rytmické struktury, apod...

Rozvoj řeči – např. spontánní řečový projev dítěte s vizuálním podnětem, řečový projev dítěte bez vizuální podnětu (vymyslet či řevyprávět pohádku, příběh), sestavování dějové posloupnosti a její popis, připřadit, co k sobě patří a co né, tvorba synonym, antonym, hononym (slova stejného zvuku, ale jiného významu), apod...

Grafomotorika – nácvik správného držení těla, správného úchopu psacího načínní, úvolňovací cviky, nácvik správného tlaku na podložku, apod...

Rozvoj matematických představ – seznámení s číselními pojmy, porovnávání – méně, více, psaní číslic, pojmenování – malý-velký, seznámení s tvary – kruh, čtverec, obdelník, trojúhelník, modelování číslic z modelíny, apod...

Rozvoj myšlení a mnoho dalšího.

Další informace můžete nalézt na stránce Poradenství pro rodiče.