Menu
Mateřská škola Dobřínsko, okres Znojmo, příspěvková organizace
Mateřská školaDOBŘÍNSKO

O nás

Informace o školním vzdělávacím programu

Školní vzdělávací program „ Putování se skřítky “. Skřítci a víly z kouzelné země Tramtárie, budou děti provádět na cestách doma i ve světě. Budou děti seznamovat se zvířátky, lidmi i věcmi, které májí rádi a připadají jim úžasné. Představí se jim kamarádi z pohádkového světa i přírodní říše. Ukážou a přivedou je na místa, která se jim zdají být úžasná.

Podrobnější informace získáte na stránce ŠVP Dobřínsko.

Psychosociální podmínky

 • je důležité, aby se děti i dospělí cítili dobře, spokojeně, bezpečně a aby pracovníci školky navzájem spolupracovali v atmosféře vzájemné tolerance, zdvořilosti a ohleduplnosti
 • individuálně uplatňujemet proces adaptace nově příchozích dětí, a umožňujeme zpočátku dítěti pobyt ve třídě společně s jedním z rodičů
 • dodržujeme práva dítěte, respektujeme potřeby dětí, všechny děti mají rovnocenné postavení
 • vycházíme z psychických potřeb dítěte podle jeho nálad i aktuálního zdravotního stavu.

Organizace vzdělávání

 • Využíváme metody prožitkového a činnostního učení, metod dramatické výchovy, projektového vyučování, sociálně komunikativních technik, metody kooperace a spolupráce. Zaměřujeme se na individuální rozvoj jednotlivých dětí.

Spontánní hra a učení

 • dostatek prostoru pro spontánní hru
 • důraz na prožitkové učení

Podpora pohybu

 • pohybové a sportovní aktivity při pobytu venku
 • taneční chvilky
 • hravá cvičení pro děti – jóga a tai chi
 • relaxační chvilky a využití muzikoterapie
 • cvičení na rehabilitačních míčích

Environmentální výchova

 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období (využít zajímavostí mikroregionu k výletům a akcím)
 • činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí
 • pozorování přírody
 • výchova k citovému a citlivému vztahu k přírodě
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů
  (les, louka, rybník apod.)
 • ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry)

Estetická výchova

 • využívání netradičních, výtvarných technik (malba na sklo, textil, porcelán, slupovací barvy, ubrousková technika, tisk na textil – kalendářů, dárků
 • hra na flétničku pro předškolní děti
 • rozvoj hudebního vnímání

Životospráva

 • vycházíme z biologických a individuálních potřeb dětí
 • nabízíme různé druhy ovoce či zeleniny, sezónní druhy ovoce a zeleniny
 • současně přivykáme děti novým, pro ně neznámým jídlům, bez nucení dětí do jídla – stačí ochutnat
 • dodržujeme pitný režim, v létě také samozřejmě při hrách na zahradě
 • pitný režim: čistá voda – neustále k dispozici, u u svačin střídáme neslazené různé druhy čajů atp.
 • dodržujeme režim dne se zvláštním zřetelem na dostatek volné hry a pohybu dětí v interiéru i exteriéru mateřské školy

Zaměstnanci MŠ

Ředitelka: MgA. Michaela Mrázová
Učitelka: Veronika Gečnuková
Učitelka: Hana Nekulová                         
Provozní zaměstnanec a kuchařka: Jana Doležalová

O Dobřínsku

Naše mateřská škola, je umístěna v obci na klidné ulici nedaleko obecního úřadu Dobřínsko a zastávky autobusu linky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského Kraje č. 442. Mateřská škola má dispozici třídu s herními kouty, dostatečně prostornou hernu a ložnici. V zadní části areálu školy je prostorná zahrada se vzrostlými stromy a pískovištěm. Škole je k dispozici nedaleké obecní hřiště.

Dobřínsko je malou obcí s 370 obyvateli, najdeme ji nedaleko města Moravský Krumlov, severozápadním směrem. Obcí protéká Dobřínský potok a na jeho toku je v severní a jižní části obce malý rybník. V okolí obce se zvedají nevelké kopce, západním směrem Na Vinohradech (348 m.n.m.) a jižním směrem vrcholek Pipele (331 m.n.m.). Dobřínsko je klidnou obcí rozkládající se stranou frekventovaných silnic. Kolem západního okraje obce vede nákladní železniční trať na trase Moravský Krumlov – Jaderná elektrárna Dukovany. Dobřínskem prochází značená trasa dálkové cyklostezky Jihlava – Český Těšín.

Dominantou obce je původně románský kostel svatého Prokopa, pocházející z druhé poloviny 13. století. Dobřínsko patří do moravsko-krumlovského mikroregionu, který představuje méně lesnaté, mírně zvlněné jihovýchodní svahy Jevišovické pahorkatiny s přechodem do Dyjsko-svrateckého úvalu. Mezi Moravským Krumlovem a Hostěradicemi do něj zasahuje jižní cíp Bobravské vrchoviny, která je součástí Brněnského masivu. Celé území mikroregionu náleží do hlavního povodí řeky Moravy, dílčího povodí Dyje. Severní část území odvodňuje řeka Rokytná, přítok Jihlavky, ta se vlévá před Novomlýnskými nádržemi do Svratky. Celý tento kraj, přímo vybízí k prozkoumávání krajiny k různým výletům a akcím s dětmi.

Zřizovatel naší mateřské školy

Obec Dobřínsko
Web: www.dobrinsko.eu
E-mail: obec.dobrinsko@volny.cz

Adresa

Obec Dobřínsko
Dobřínsko 60, 67201 Moravský Krumlov

Starosta obce: Ing. Petr Novák
Tel.: 602 870 364
E-mail: obec.dobrinsko@volny.cz