Menu
Mateřská škola Dobřínsko, okres Znojmo, příspěvková organizace
Mateřská školaDOBŘÍNSKO

Odhlášení dítěte z důvodu nemoci

 

Způsob omlouvání dětí: 

  Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte: 

-telefonicky, nebo emailem a děti s povinnou předškolní docházkou i písemně pomocí sešitu ve třídě.  

 

Pokud zákonný zástupce potřebuje, aby jeho dítě odešlo po obědě domů, bude mu odpolední svačina odhlášena. Skutečnost, ale musí nahlásit hned ráno do 7.00 hodin, pak provozní pracovnice provádí nákup čerstvého pečiva v místní prodejně.  

 

V případě, že dítě náhle onemocní, nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost zákonní zástupci bez zbytečného odkladu osobně nebo telefonicky a to do 10.30 hod. 
 

První den nepřítomnosti dítěte mají zákonní zástupci nárok vyzvednout si stravu do vlastních jídlonosičů ve výdejně MŠ od 12.00 do 12.30 hodin. 

1. den – odhlásím dítě – dostanete oběd do jídlonosiče a informujete, zda následující dny, bude potřebné stravu odhlásit. 

2. den strava není odhlášená – dítě může do MŠ 

2. den -rodičstravu odhlašuje,pokud bude absence dítětepokračovat todo 10.30 hod – předáváte informaci mateřské škole 

 Vzor: od jakého data... do kterého data.... stravu odhlašujete – pomocí SMS, nebo telefonu, nebo osobně. 

Pokud neinformujete školu, dítě odhlásíme automaticky. Rodič tím bere na vědomí, že dítě bez zajištěné stravy, nemůže být do školy přijato.