Menu
Mateřská škola Dobřínsko, okres Znojmo, příspěvková organizace
Mateřská školaDOBŘÍNSKO

Odhlášení dítěte z důvodu nemoci

V případě, že dítě náhle onemocní, nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost zákonní zástupci bez zbytečného odkladu osobně nebo telefonicky a to do 10.30 hod.

První den nepřítomnosti dítěte mají zákonní zástupci nárok vyzvednout si stravu do vlastních jídlonosičů ve výdejně MŠ od 12.00 do 12.30 hodin.

1. den – odhlásím dítě – dostanete oběd do jídlonosiče a informujete, zda následující dny, bude potřebné stravu odhlásit.
2. den strava není odhlášená – dítě může do MŠ
2. den strava je odhlášená – dáváte Iinformaci od kdy... do kdy stravu odhlašujete pomocí SMS, nebo telefonu, nebo osobně.

Pokud neinformujete školu, dítě odhlásíme automaticky. Rodič tím bere na vědomí, že dítě bez zajištěné stravy, nemůže být do školy přijato.