Menu
Mateřská škola Dobřínsko, okres Znojmo, příspěvková organizace
Mateřská školaDOBŘÍNSKO

Kdy je dítě řádně očkované?

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví vydalo ustanovení, které zasílá mj. krajským hygienickým stanicím, pediatrům ad. Které vychází z výsledků jednání Národní imunizační komise, která se zabývala výkladem pojmu „řádně očkované dítě“. Důvodem je posuzování dítěte před jeho vstupem do předškolního zařízení z pohledu absolvovaného očkování a souvisejícího vyplňování potřebného formuláře pediatrem.
Pro děti v ČR je v současnosti povinné očkování hexavakcínou, která pokrývá záškrt, tetanus, černý kašel, žloutenku typu B, dětskou obrnu a onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu B. Základní očkovací schéma u hexavakcín spočívá v podání čtyř dávek, tedy tzv. schéma 3+1
Další povinná vakcína, tzv. MMR, která chrání před spalničkami, zarděnkami a příušnicemi, se provádí trojkombinovanou vakcínou. Základní očkování se aplikuje od patnáctého měsíce, za šest až deset měsíců má být provedeno přeočkování.

Pro příjem do dětského kolektivu považuje za dostačující hexavakcínu ve schématu 2+1 a základní dávku MMR.

„Pro účely přijetí dítěte do mateřské školy a dalších § 50 zákona vymezených zařízení je třeba, aby dítě bylo očkováno v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka,“

Hlavní hygienik Vladimír Valenta ve stanovisku uvádí: „Z hlediska zachování kolektivní imunity v mateřských školách a dalších § 50 zákona vymezených zařízeních je výše uvedené očkování dostačující.“